Hội An tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà năm 2019

Sáng 20/9, TP.Hội An tổ chức tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng- Ảnh: Phan Sơn

Cùng với cả nước, ngày 1/4, các xã phường trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Toàn thành phố có 183 địa bàn điều tra, trong đó có 35 địa bàn đặc thù với tổng số hơn 20.000 hộ điều tra. Nhìn chung công tác điều tra, thu thập thông tin được triển khai chặt chẽ. Lực lượng tham gia điều tra có trình độ chuyên môn cộng với việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp nâng cao chất lượng cuộc tổng điều tra, các chỉ tiêu thu thập đều sát với thực tế, các sai sót cũng được chỉnh sửa kịp thời. Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện với hình thức đa dạng nên người dân nắm được thông tin và hợp tác tốt với điều tra viên.

Tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Cục thống kê tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Hội An tặng giấy khen.

Phan Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *