Hội An tổng kết công tác tôn giáo 2019

Chiều ngày 26.11, Ban chỉ đạo Công tác Tôn giáo thành phố Hội An tổ chức tổng kết công tác tôn giáo 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Lê Chơi chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị- Lê Hiền

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, năm nay các cơ sở tôn giáo tại Hội An đều hoạt động ổn định, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo, đúng quy định pháp luật. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với các cơ sở tôn giáo ngày càng gắn bó, gần gũi, đã động viên các cơ sở tôn giáo và bà con tín đồ đạo hữu thực hiện tốt các phong trào, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự ổn định. Các cơ quan liên quan đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo và bà con tín đồ đạo hữu sinh hoạt tín ngưỡng, đoàn kết, hòa thuận, không để xảy ra những tình huống bất ngờ, bị động. Vì vậy các cơ sở tôn giáo và đại bộ phận bà con tín đồ đều an tâm phấn khởi, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp.

Tại hội nghị, ông Lê Chơi, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo thành phố đã đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở tôn giáo và bà con tín đồ đạo hữu, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan và cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cơ sở tôn giáo và bà con đạo hữu, tạo điều kiện tốt hơn trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, thu hút sự góp sức của các cơ sở tôn giáo và tín đồ đạo hữu vào quá trình phát triển địa phương.

Lê Hiền