Hội An: tổ chức thành công Sàn giao dịch việc làm đầu tiên

Ngày 14/7, phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công sàn giao dịch việc làm đầu tiên, thu hút trên 400 người chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định trong và ngoài thành phố đến tìm hiểu và đăng ký tuyển dụng.

Hướng dẫn hồ sơ cho các ứng viên

Gần 20 doanh nghiệp đăng sàn đã cung cấp thông tin, hướng dẫn hồ sơ cho các ứng viên, chủ yếu ở các nhóm ngành du lịch dịch vụ, may đo và xuất khẩu lao động. Dịp này, trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam cũng đã giới thiệu các nghề đạo tào ngắn hạn, giúp người có nhu cầu đăng ký học.

Phát biểu tại sàn giao dịch, ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh đã đánh giá cao sự phối hợp giữa thành phố với các doanh nghiệp, đã tạo cầu nối để người chưa có việc được gặp gỡ trực tiếp và đăng ký tuyển dụng, từng bước giải quyết việc làm tại địa phương.

Được biết, tỷ lệ người đến độ tuổi lao động của Hội An tịnh tiến khoảng 1.200 người /năm. Và hiện tại, địa phương còn 1.700 lao động chưa có việc làm ổn định.

Lê Hiền