Hội An tham gia đợt thi đua phát triển BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam vừa phát động phong trào thi đua phát triển người tham gia BHXH tự nguyện với chủ đề: “Nhân viên thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nỗ lực, phấn đấu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2024”.

BHXH TP.Hội An tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn ghe bơi du lịch

Nhân viên thu BHXH, BHYT của các Tổ chức dịch vụ (TCDV) trên địa bàn tỉnh được chia thành 3 cụm. Trong đó, các nhân viên thu trên địa bàn: TP. Hội An, TP. Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn; các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành thuộc cụm thi đua thứ nhất.

Phong trào thi đua chia làm 3 đợt, đợt 1 từ ngày 1.4 đến hết 30.6; đợt 2 từ ngày 1.7 đến hết 30.9; đợt 3 từ ngày 1.10 đến hết 31.12.2024. 

Nội dung thi đua tập trung vào việc nhân viên thu chủ động tham mưu cho TCDV đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền BHXH tự nguyện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, chính quyền địa phương, triển khai công tác tuyên truyền, vận động, phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao năm 2024.

Các TCDV, nhân viên thu phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường tổ chức các hội nghị khách hàng, tuyên truyền nhóm nhỏ nhằm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, tiếp tục vận động, tuyên truyền và đôn đốc người đã tham gia BHXH tự nguyện trước đó tiếp tục tham gia khi đến hạn.

Trong mỗi đợt thi đua, nhân viên thu phải vận động phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện mới, tức người tham gia lần đầu hoặc người tham gia bị gián đoạn từ 12 tháng trở lên. Tính đến thời điểm xét khen thưởng, căn cứ vào số người tham gia BHXH tự nguyện mới, bình xét giải thưởng theo cơ cấu 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba tính theo thứ tự từ cao đến thấp.

 TP. Hội An thuộc cụm thi đua số 1 phải đảm bảo điều kiện mỗi nhân viên thu phát triển tối thiểu 90 người trong mỗi đợt thi đua.

MỸ LỆ