Hội An: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 6/12, UBND thành phố Hội An khai mạc lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Tham gia tập huấn, có hơn 50 cán bộ tham mưu giải quyết chế độ chính sách hoặc phụ trách công tác nhân sự của các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND thành phố và cán bộ UBND 13 xã, phường.

Nội dung tập huấn bao gồm thông tin chung về phần mềm, các thao tác, tính năng và hiệu quả sử dụng. Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được thiết kế và xây dựng giúp theo dõi quá trình thay đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, quản lý nhân sự hiệu quả, giảm chi phí và thời gian đồng thời thuận tiện trong việc tra cứu.

Phan Sơn