Hội An tập huấn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố vừa tổ chức tập huấn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động kế thừa 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở khu dân cư” và “Ngày Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động gồm 5 nội dung lớn. Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chọn chỉ đạo điểm về xây dựng Nông thôn mới ở xã Cẩm Thanh và xây dựng Đô thị văn minh ở phường Cẩm Phô. Các tổ chức thành viên đã ký kết thực hiện chương trình với nhiều nội dung thiết thực. Mỗi tổ chức thành viên xây dựng ít nhất 1 mô hình chỉ đạo điểm. Mỗi xã phường chọn và thực hiện đạt kết quả ít nhất 1 nội dung và 1 khu dân cư nổi bật về Cuộc vận động này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Lê Chơi triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”- Ảnh: Đỗ Huấn

Tại hội nghị, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đã ký kết Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đến năm 2020. Trước mắt trong năm nay, vận động ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; các xã được công nhận nông thôn mới và phường được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm…

Đỗ Huấn