Hội An: Tập huấn công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Để nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, ngày 5/5, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An đã tổ chức tập huấn công tác quản lý cho cán bộ Hội Đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn.

Trong 1 ngày, gần 200 cán bộ Hội Đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tại Hội An được hướng dẫn chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác; quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay; hướng dẫn hồ sơ, sổ sách lưu tại tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội Đoàn thể nhận ủy thác.

Gần 200 cán bộ tham gia tập huấn

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An đã giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động App VBSP SmartBanking và App quản lý tín dụng chính sách.

Cuối lớp tập huấn, cán bộ Hội Đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tại Hội An còn tham gia thảo luận và được giải đáp những vướng mắc về các nội dung liên quan đến quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn./.

QUỐC HẢI