Hội An tăng cường các giải pháp chấn chỉnh nợ đọng bảo hiểm xã hội

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hội An, đến cuối tháng 3/2024, tổng số tiền nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố là hơn 39 tỷ đồng, trong đó nợ đóng BHXH hơn 33 tỷ đồng.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH và các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc kiểm tra liên ngành

Để chấn chỉnh tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, UBND thành phố đã giao BHXH thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT; phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH và các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra liên ngành, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN nhằm kịp thời ngăn ngừa tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thành phố cũng đề nghị Chi Cục Thuế thành phố tiếp tục thực hiện tốt quy chế chia sẻ dữ liệu với cơ quan BHXH, cập nhật kịp thời tình hình biến động của các doanh nghiệp, danh sách các đơn vị mới đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động; doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh… Định kỳ cung cấp cho cơ quan BHXH danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thuế trên địa bàn để phối hợp quản lý đơn vị tham gia BHXH. Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp đang có phát sinh thuế.

BHXH thành phố tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Công an thành phố tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT; điều tra, xác minh, khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, những đơn vị có hành vi gian lận BHXH, BHYT, BHTN, trốn đóng BHXH được quy định tại các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời chỉ đạo Công an xã phường phối hợp với BHXH thành phố thực hiện việc rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo yêu cầu của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP.
Theo kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, năm nay thành phố phấn đấu triển khai thực hiện các giải pháp giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi của người tham gia, phấn đấu đưa tỷ lệ chậm đóng xuống mức thấp nhất và tiệm cận với tỷ lệ chậm đóng do BHXH tỉnh giao là 5,61%.

MỸ LỆ