Hội An: Nguồn nhân lực chuyển biến về chất

5 năm trở lại đây, các chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm tại thành phố đã thu hút hơn 10 nghìn lượt người tham gia, giải quyết việc làm cho 7.500 lao động, chủ yếu trong các ngành nghề du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất hoa cây cảnh. Nhờ vậy, tỷ lệ lao động thất nghiệp tại địa phương hiện đã giảm từ 3,14% vào năm 2010 xuống còn 2,3%.

Theo đánh giá của ngành chức năng, nhìn chung, nhờ được đào tạo và truyền nghề, nguồn nhân lực của thành phố có bước chuyển về chất, với tay nghề cao, đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nhân lực trong nghề may “nhanh” ngày càng nâng cao tay nghề

Bên cạnh đó, môi trường làm việc cũng đang ngày được cải thiện theo hướng hài hòa, dân chủ, tạo nền tảng để người lao động gắn bó với công việc, cải thiện thu nhập.

Lê Hiền