Hội An lo ăn, ở cho người nghèo khó

Đến nay TP. Hội An cơ bản không còn hộ nghèo trong diện chính sách giảm nghèo và đã giảm nhanh số hộ cận nghèo. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng cũng thu đạt những kết quả đáng phấn khởi.

Theo kết quả điều tra, tính đến cuối năm 2017 có 61 hộ nghèo với 106 nhân khẩu (không có hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo), chiếm tỷ lệ 0,28% và 208 hộ cận nghèo với 590 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,95%. Như vậy là trong năm 2017 đã có 33 hộ thoát nghèo (trong đó có 10 hộ thuộc diện chính sách giảm nghèo, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra (không còn hộ nghèo trong diện chính sách. Đến cuối năm có thêm 4 thôn/khối phố không còn hộ nghèo, nâng số đơn vị không còn hộ nghèo lên 53 thôn/khối phố (trong đó có xã phường không còn hộ nghèo là: Minh An, Cẩm Phô, Cẩm Nam, Thanh Hà và Tân Hiệp).

Một hộ nghèo ở phường Cửa Đại được hỗ trợ ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản- Ảnh: Đỗ Huấn

Kết quả này được xem là một kỳ tích và nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố, sự chung tay hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo đạt hiệu quả với nhiều việc làm thiết thực, thích hợp của nhiều tổ chức, cá nhân. Cụ thể có thể nêu, thành phố đã giải quyết vốn vay cho 19 hộ nghèo, cận nghêò và 43 hộ thoát nghèo với tổng số tiền 2 tỷ 740 triệu đồng từ nguồn quỹ XĐGN, qua đó đã tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của người nghèo; hỗ trợ lãi suất vay vốn cho 18 trường hợp hộ thoát nghèo với số tiền hơn 29 triệu đồng. Có 100 người nghèo và 714 người cận nghèo được mua và cấp thẻ BHYT. Ngoài ra, bằng nguồn ngân sách thành phố đã mua và cấp thẻ BHYT cho 35 trường hợp thuộc hộ thoát nghèo bền vững với số tiền hơn 22 triệu đồng. Có hơn 600 lượt học sinh là con em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng BTXH được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường. Bên cạnh đó, có khoảng 20 lượt hồ sơ học sinh – sinh viên thuộc diện hộ thoát nghèo bền vững được hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn trưa gần 20 triệu đồng, cùng khoảng 92 hộ nghèo được cấp hỗ trợ tiền điện hơn 553 triệu đồng. Từ nguồn quỹ “vì người nghèo”, thành phố cũng đã hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèovới tổng kinh phí 100 triệu đồng. Tổng số quà mà các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp tết nguyên đán cũng đạt 400 suất trị giá 300 triệu đồng… Ông Trần Đồng – Phó Phòng LĐ-TB-XH thành phố – cơ quan trực của BCĐ thực hiện chương trình XĐGN của thành phố cho biết thêm: Hội LHPN thành phố đã vận động hỗ trợ 2 máy may trị giá 11 triệu đồng: Mặt trận phường Minh An, Hội CTĐ xã Cẩm Kim, Hội LHPN thành phố hỗ trợ 3 phương tiện sản xuất (gồm ngư lưới cụ, xe đẩy và phương tiện đi lại) trị giá hơn 12 triệu đồng; phường Cẩm Nam, phường Cẩm An hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho 2 trường hợp là thành viên hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo, hỗ trợ học tập cho 3 trường hợp là con em hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo với kinh phí gần 13 triệu đồng/năm. Ngoài ra các địa phương như phường Tân An, xã Cẩm Thanh đã vận động các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ cho 9 hộ nghèo là người già đơn thân, người tàn tật với mức từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng/tháng/hộ.

Một ngôi nhà tình nghĩa được hỗ trợ xây dựng tại xã Cẩm Thanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Không chỉ lo chuyện đủ ăn, ổn định chỗ ở cho các đối tượng nghèo khó mà lãnh đạo thành phố còn luôn quan tâm đến chuyện an cư để lập nghiệp của các gia đình, các đối tượng người có công cách mạng. Qua khảo sát, thành phố đã trình và có 534 nhà được phê duyệt với kinh phí 17 tỷ 480 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 12 tỷ 140 triệu đồng, ngân sách thành phố 5 tỷ 340 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành 514 nhà, trong đó có 69 nhà xây mới, 445 nhà sửa chữa, còn 20 trường hợp xin chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, bằng nguồn ngân sách và quỹ đền ơn đáp nghĩa, thành phố đã giải quyết cho 73 trường hợp xây mới và sửa chữa với kinh phí 2 tỷ 470 triệu đồng.

Nhìn chung, hiện nay đời sống của các đối tượng nghèo khó, có công cách mạng trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện về việc ăn, việc làm, việc ở… Tuy vậy lãnh đạo thành phố vẫn xác định, đây chỉ là kết quả mang tính tương đối, cần chủ động triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới với phương châm sâu sát, đồng bộ và xã hội hóa sâu rộng. “Tôi đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ cụ thể, hộ cần phương tiện thì chúng ta hỗ trợ phương tiện, cần vốn thì chúng ta hỗ trợ vốn, cần mặt bằng hay cần cái gì chúng ta phải nắm được để hỗ trợ… Một vấn đề nữa là đẩy mạnh xã hội hóa trong việc chăm sóc cho các hộ nghèo”, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố nói.

Trên cơ sở đó, năm nay thành phố sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ đời sống, tinh thần, bảo trợ xã hội, phấn đấu để 28 hộ đã đăng ký đủ điều kiện thoát nghèo bền vững, giảm số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, không để phát sinh hộ nghèo và phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các chính sách trợ giúp, ưu đãi của Nhà nước… Thành phố cũng có kế hoạch xây dựng 274 ngôi nhà trong những năm tới (trong đó có 22 trường hợp xây mới, 252 trường hợp sửa chữa) với tổng kinh phí thực hiện gần 12 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh gần 6 tỷ đồng. Trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách và các nguồn vận động xã hội hóa, trong năm nay thành phố phấn đấu giải quyết hỗ trợ từ 100 – 150 trường hợp với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ 120 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố 1 tỷ 500 triệu đồng). Các trường hợp nằm trong danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh trước đây được ưu tiên giải quyết hỗ trợ trong năm.

Đỗ Huấn