Hội An: Huy động gần 2,9 tỷ đồng quỹ khuyến học

Sáng 15.7, Hội Khuyến học TP. Hội An tổ chức sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tác động, song các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn thành phố đã tích cực huy động gần 2,9 tỷ đồng quỹ khuyến học để phát triển công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Ảnh: Mỹ Lệ

Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã trao 1.092 suất học bổng, 11.395 suất khen thưởng và 1.418 suất quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với gần 2,5 tỷ đồng.

Công tác củng cố tổ chức hội thường xuyên được quan tâm. Hiện nay, toàn thành phố có 12 Hội Khuyến học xã, phường, 54 chi hội thôn, khối phố, 37 Ban Khuyến học trường học và 130 các Ban Khuyến học khác với 16.365 hội viên (chiếm gần 19 % dân số).

Công tác xây dựng các mô hình học tập được triển khai sâu rộng tại các địa phương gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, toàn thành phố có 16.652 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, 70 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”, 54 thôn khối phố đăng ký “Cộng đồng học tập” và 61 đơn vị đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”. Đặc biệt, thành phố đã triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” tại phường Cẩm Nam, Tân An và Sơn Phong và sau đó tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn thành phố.

Hiện nay, có 11/12 hội khuyến học xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiến tới Đại hội Hội Khuyến học TP. Hội An dự kiến tổ chức vào tháng 8.2021.

Mỹ Lệ – Uyên Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *