Hội An hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2023

Từ năm 2023, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố chủ trì theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa.

Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa, ngày 9/3, LĐLĐ thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn.
Phát biểu khai mạc và đánh giá kết quả phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022, ông Tống Quốc Hưng – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT)- Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa cho biết, là một mô hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian qua, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc; cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, tăng cường các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện quy chế dân chủ, góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, phong trào đã góp phần quan trọng đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng nâng dần chất lượng, góp phần xây dựng Hội An – Thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch.
Với vai trò là cơ quan thường trực, Phòng VH&TT đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Hằng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai phong trào; cuối năm ban hành hướng dẫn tổng kết, chấm điểm đồng thời phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố tiến hành phúc tra, đánh giá kết quả phong trào tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Năm 2022, toàn thành phố có 118/127 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 93%; 7 cơ quan, đơn vị tiêu biểu được UBND thành phố khen thưởng; lập hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh công nhận 3 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục (2018-2022).

Bên cạnh những kết quả phấn khởi, hầu như năm nào phong trào này cũng còn tình trạng CB-CCVC vi phạm chính sách dân số (sinh con 3), vi phạm các quy định của pháp luật bị xử phạt; cơ sở vật chất, môi trường làm việc ở một số cơ quan chưa đảm bảo; việc bố trí các khu vui chơi, trang bị các dụng cụ thể dục thể thao phục vụ cho nhu cầu giải trí, rèn luyện nâng cao sức khỏe của CB-CCVC-NLĐ còn hạn chế….
Vì vậy, Ban Chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ thành phố để tiếp tục triển khai thực hiện phong trào đạt kết quả, phấn đấu hàng năm có từ 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên đủ điều kiện đạt danh hiệu văn hóa. Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CB-CCVC-NLĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm chính sách dân số ( sinh con 3), vướng vào các tệ nạn xã hội; thưc hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa nơi công sở gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Ông Tống Quốc Hưng, nói: “Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm cải thiện môi trường làm việc gắn với thực hiện các phong trào do thành phố phát động như: “Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá”, “Văn phòng xanh”, “Giảm thiểu rác thải nhựa và sản phầm nhựa dung một lần”…; tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần của CB-CCVC”.
Dịp này, Ban Chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa đã trao Bằng công nhận 3 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm, giai đoạn 2018-2022 là Hội người mù thành phố, Đội kiểm tra quy tắc và UBND xã Tân Hiệp, đồng thời tiến hành bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2023.
Thực hiện hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2214 ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Hướng dẫn số 45 ngày 17/02/2023 của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm 2023, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ do LĐLĐ thành phố chủ trì theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa.
Đây là sự chuyển giao về mặt chủ thể quản lý phong trào, do vậy sẽ có những thay đổi, những quy định mới mà Thường trực LĐLĐ thành phố sẽ triển khai, hướng dẫn. Tuy nhiên, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa vẫn luôn là một trong những phong trào quan trọng, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố.
Hướng dẫn triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn thành phố năm 2023, ông Nguyễn Đình Hòa – Chủ tịch LĐLĐ thành phố – Thành viên BCĐ xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa, nói: “Thời gian đến, Phòng VH&TT thành phố và LĐLĐ thành phố sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ để theo dõi, quản lý phong trào, đảm bảo chất lượng và nội dung phong trào tiếp tục được duy trì, giữ vững và ngày càng được nâng cao”./.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *