Hội An chú trọng phòng, chống đuối nước trẻ em

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 – 2030.

Tại TP.Hội An đang có chương trình dạy bơi miễn phí cho học sinh tại hồ bơi trường THCS Nguyễn Du và trường TH Lương Thế Vinh

Theo kế hoạch, TP.Hội An sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác quản lí, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; đẩy mạnh xã hội hóa, kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước…

Đến 2025, TP.Hội An phấn đấu đạt 50% trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 16 tuổi hiểu biết kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và đạt 60% vào năm 2030; trên 40% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn và đạt trên 60% vào năm 2030.

PHAN SƠN