Hội An chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo

UBND TP. Hội An vừa ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp.

Thời gian qua, Hội An đã triển khai nhiều chương trình công tác nhân đạo hiệu quả

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, ban ngành thành phố phối hợp, tạo điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động CTĐ các cấp; quan tâm, tạo điều kiện để Hội CTĐ các cấp thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong năm 2024, nhất là việc tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện.
Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính pháp, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo. Xác định công tác nhân đạo là nội dung quan trọng trong công tác dân vận, là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác hằng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ Nhân đạo – Từ thiện của Hội CTĐ thành phố.
UBND thành phố đề nghị Hội CTĐ thành phố nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội CTĐ từ thành phố đến xã, phường. Căn cứ hướng dẫn của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực triển khai thực hiện các hoạt động trong năm 2024 như: “Chiến dịch triệu bước chân nhân ái”, Kế hoạch tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2024, “Chương trình Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, “Chương trình An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ năm 2025…
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể xã, phường phối hợp với Hội CTĐ cùng cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia hoạt động CTĐ, phong trào nhân đạo. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chính sách, phát luật về hoạt động CTĐ, công tác nhân đạo, từ thiện trên địa bàn.

MỸ LỆ