Góp ý để xuất bản sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Chiều ngày 19/10, anh Hồ Khá- Bí thư Thành đoàn đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo lần thứ 2 sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố. Hơn 20 đại biểu là lãnh đạo Thành phố, cựu cán bộ Thành đoàn qua các thời kỳ đã tham dự và phát biểu góp hàng trăm ý kiến bổ sung góp phần hoàn thiện đề tài, tiến tới xuất bản sách lịch sử Đoàn.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Hoàng Duy

Sách gồm 6 chương, phản ánh chân thật bức tranh lịch sử của hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Hội An giai đoạn 1931-2010 gắn với những tháng ngày lịch sử của tỉnh Quảng Nam và quê hương Hội An. Cuốn sách cũng đánh giá toàn diện những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, của các thế hệ cán bộ, Đoàn viên, các tầng lớp thanh thiếu nhi Phố Hội cùng những hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội An.

Hoàng Duy