Giữ vững mối quan hệ phối hợp

Mối quan hệ phối hợp giữa Ban thường trực UBMT TQVN thành phố với Thường trực HĐND thành phố trong năm qua tiếp tục được phát huy và mang lại những kết quả rất ý nghĩa.

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND chủ động phối hợp cùng UBND và UBMT thành phố xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa từng cơ quan với nhau và các nội dung phối hợp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Qua quá trình tổ chức thực hiện, nhiều nội dung đã được vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đạt được kết quả khả quan.

Một trong những nội dung được đánh giá cao là công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND. Để đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND thành phố chủ động phối hợp với UBND, UBMT để thống nhất chương trình và nội dung kỳ họp, nhất là các báo cáo về tài chính – ngân sách, xây dựng cơ bản…

Một cuộc tiếp xúc cử tri ở xã đảo Tân Hiệp- Ảnh: Đỗ Huấn

Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri theo lịch định và lưu động được thực hiện khá chặt chẽ với nội dung, phương thức luôn được đổi mới và mang lại hiệu quả. Thường trực HĐND chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, thông báo lịch tiếp xúc cử tri cho các đại biểu. Ban thường trực UBMT thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ban thường trực Mặt trận các xã phường phối hợp với Tổ đại biểu HĐND triển khai thực hiện các cuộc tiếp xúc đạt chất lượng cao nhất. Các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đều được Thường trực HĐND và UBMT tiếp thu trả lời thỏa đáng, đồng thời ghi nhận và phản ánh kịp thời những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết đến với cơ quan có thẩm quyền xem xét. Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: “Thường trực HĐND thành phố thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban thường trực UBMT TQVN thành phố theo quy chế phối hợp, tham dự khá đầy đủ các cuộc họp do Ban thường trực UBMT TQVN thành phố chủ trì cũng như các đợt giám sát do UBMT TQVN tổ chức. Ngược lại, đối với hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, 2 Ban chủ trì, Ban thường trực UBMT cũng đã cử đại diện cùng tham gia. Thường trực HĐND thành phố cũng đã kịp thời thống nhất với Ban thường trực UBMT TQVN thành phố về đối tượng giám sát để tránh sự trùng lặp và chồng chéo. Các cuộc họp giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND với Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND và các xã phường đều mời đồng chí Chủ tịch UBMT TQVN thành phố vừa là Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Hội An và đại diện Ban thường trực UBMT TQVN thành phố cùng tham dự”.

Năm qua, Thường trực UBMT thành phố duy trì thường xuyên công tác tiếp dân tại trụ sở cơ quan, đã tiếp 8 lượt công dân và nhận đề xuất giải quyết 6 đơn với nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, tranh chấp dân sự… Mặt trận xã phường tiếp nhận 311 đơn thư kiến nghị, nội dung chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường hỗ trợ tái định cư; chính sách đối với thu hồi đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công cách mạng; chế độ chính sách liên quan đến việc sắp xếp buôn bán tại chợ Hội An…

Hoạt động giám sát cũng luôn được chú trọng. Qua phối hợp giám sát, nhìn chung lãnh đạo các cơ quan liên quan đã tham gia tích cực, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được quan tâm chú trọng hơn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Trong năm, Mặt trận phối hợp với HĐND thành phố triển khai giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố tại Trung tâm y tế và các địa phương xã , phường; giám sát các vụ việc phải kê biên tài sản và cưỡng chế thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự; giám sát tình hình thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2017. Với các ngành, Mặt trận phối hợp với Thanh tra và Phòng Tư pháp, Viện KSND thành phố tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình phối hợp về tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà, phường Cẩm An, Tân An… Về công tác giám sát theo QĐ 217 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực UBMT TQVN thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát chuyên đề: Giám sát công tác tổ chức, phối hợp thu gom và phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố năm 2017 tại Phòng TN-MT, Công ty CP CTCC, UBND các xã phường Cẩm Phô, Cẩm Châu. “Qua giám sát đã phát hiện nhiều bất cập trong công tác tổ chức, phối hợp thu gom và phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố và kiến nghị với UBND và các cơ quan kiểm tra; xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan và Pháp lệnh dân chủ xã, phường trên địa bàn thành phố tại Trung tâm VH-TT, UBND phường Sơn Phong, Minh An”, ông Lê Hồng Lợi – Phó Chủ tịch UBMT thành phố nói.

Tuy vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: công tác tổ chức tiếp xúc cử tri có nơi chưa đạt yêu cầu, hoạt động giám sát có lúc chưa liên tục, thiếu chiều sâu, hiệu quả giám sát đầu tư cộng đồng chưa cao, công tác tuyên truyền vận động và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân còn hạn chế… nhưng những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Thường trực UBMT TQVN với Thường trực HĐND có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hiệu lực và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tăng cường khối toàn kết toàn dân tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. 

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *