Giáo dục di sản trong học đường

Trung tâm QLBTDSVH Hội An vừa phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Hội An tổ chức tập huấn giảng dạy bộ tài liệu về “Giáo dục di sản trong học đường”.

Các thầy cô giáo cũng tham gia đóng góp ý kiến để việc giảng dạy bộ tài liệu đạt hiệu quả- Ảnh: Phan Sơn

Bộ tài liệu gồm 2 chủ đề “Em yêu và bảo vệ di tích Chùa Cầu”, “Chúng em khám phá di tích Chùa Cầu” dành cho học sinh khối 1 và 3 chủ đề “Nghề trồng lúa quê em”, “Sự sáng tạo trong cuộc sống của người xưa”, “Em yêu lịch sử cách mạng quê em” dành cho học sinh khối 6. Thông qua các hiện vật, di tích cụ thể cùng sự tương tác giữa giáo viên, cán bộ giáo dục di sản với học sinh sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức, đồng thời góp phần bồi dưỡng tình yêu, niềm tự hào và nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị về lịch sử, văn hóa của quê hương.

Việc giảng dạy bộ tài liệu này sẽ được thử nghiệm tại trường TH Phù Đổng và trường THCS Nguyễn Duy Hiệu trong năm 2017-2018.

Phan Sơn