Đoàn công tác Luật Thủ đô khảo sát công tác quản lý, bảo tồn và tái thiết phố cổ Hội An

Chiều ngày 11.8, tại Trung tâm QLBTDSVH Hội An, lãnh đạo TP.Hội An cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Luật Thủ đô gồm hơn 20 thành viên do ông Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn và Giám đốc Trung tâm QLBTDSVH Hội An Phạm Phú Ngọc đã báo cáo một số nội dung về cơ chế, chính sách quản lý, bảo tồn và tái thiết phố cổ Hội An. Tiếp đó, các thành viên trong đoàn công tác Trung ương, TP.Hà Nội và TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam  trao đổi, học tập kinh nghiệm về cơ chế quản lý đối với công trình, cảnh quan kiến trúc, biện pháp khuyến khích khai thác hiệu quả và bền vững các di tích văn hóa, lịch sử, các không gian công cộng trong phát triển kinh tế đô thị; chính sách huy động, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia bảo tồn, tái thiết phố cổ Hội An; cơ chế quản lý, khai thác, chia sẻ lợi ích, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh tại phố cổ vàđề xuất những kiến nghị về cơ chế, chính sách cần thiết để nâng cao hiệu quả trong quản lý, bảo tồn, tái thiết và phát huy giá trị của đô thị cổ Hội An, định hướng xây dựng Hội An thành Thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch.

Những ý kiến trao đổi cùng thực tiễn khảo sát tại Hội An của đoàn công tác lần này nhằm thu thập nội dung, góp phần thực hiện việc sửa đổi, ban hành Luật Thủ đô phù hợp định hướng phát triển trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn báo cáo về công tác quản lý, bảo tồn và tái thiết phố cổ Hội An

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở  các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Ngày 21.11.2012, Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô với mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Thủ đô với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Vùng Thủ đô và cả nước; bảo tồn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội.

ĐỖ HUẤN