Đẩy mạnh xã hội hóa khuyến học

Cùng với mô hình Gia đình học tập, các mô hình học tập khác ở Hội An đã có nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả xã hội cao trong phong trào khuyến học của Hội An 2 năm qua. Đẩy mạnh xã hội hóa khuyến học là thế mạnh, đồng thời là hạn chế cần khắc phục để tiếp tục xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới trên địa bàn thành phố.

Trong mối quan hệ giáo dục thế hệ trẻ, ngoài vai trò quan trọng của nhà trường, đặc biệt là yếu tố của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo thì vai trò của gia đình và xã hội là 2 yếu tố cũng hết sức quan trọng, quyết định thành quả học tập của các em học sinh cũng như hình thành nhân cách của trẻ.

Nếu gia đình là tế bào, là hạt nhân nòng cốt luôn quan tâm tạo mọi điều kiện và nhiều hình thức để động viên khuyến khích con em đến trường đông đủ, người lớn được học tập thường xuyên, liên tục thì các dòng họ và cộng đồng thôn/khối phố là những lực lượng xã hội đồng hành để khuyến học khuyến tài cho lớp trẻ, tạo nguồn lực thực hiện phong trào học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân. Bà Nguyễn Thị Đờn – Chủ tịch Hội khuyến học thành phố cho biết: “Phong trào khuyến học, khuyến tài được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, được các tổ chức xã hội và nhân dân hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Trong những năm qua, phát huy tinh thần hiếu học của nhân dân thành phố, đông thời có sự tác động tích cực của Hội khuyến học các cấp và các mô hình xây dựng ĐSVH, phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập đạt những hiệu quả thiết thực, góp phần cùng với hệ thống giáo dục nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KTXH của thành phố”.

Khen thưởng cho các đơn vị, cộng đồng và dòng họ hoc tập tiêu biểu- Ảnh: Đỗ Huấn

Sau 2 năm triển khai thực hiện về việc xây dựng xã hội học tập, ngoài tỷ lệ 89,66% hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, mô hình dòng họ học tập đạt 82,67%, cộng đồng thôn/khối phố học tập đạt 83,12% và đơn vị học tâọ đạt 95,08%, tất cả đều vượt cao hơn mục tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2018 này. Nổi bật trong các mô hình có tộc Phan Xuân (Cẩm Kim), Lê Viết (Cẩm Nam), Lê Văn (Cửa Đại), Huỳnh Phước (Cẩm Thanh), Lê Văn (Cẩm Châu), Phan Văn (Cẩm Nam), Lê Văn (Cẩm Hà), Nguyễn Viết (Cẩm An), Nguyễn Văn (Thanh Hà), Trần Thanh (Cẩm Phô)… có nhiều hình thức huy động quỹ khuyến học, khuyến tài đạt kết quả cao, luôn chú trọng phát động phong trào học tập suốt đời, tuyên dương khen thưởng kịp thời thích đáng cho con cháu đạt thành tích cao trong học tập, tỷ lệ gia đình đăng ký và được công nhận gia đình học tập đạt cao… “Đối với dòng họ đó là mối quan hệ huyết thống rất thiêng liêng. Dòng họ nào có nhiều con cháu học hành đến nơi đến chốn, đỗ đạt cao, sự nghiệp phát triển, đóng góp nhiều cho xã hội thì dòng họ đó được xã hội tôn vinh. Chính vì vậy mà phong trào xây dựng Dòng họ học tập đã kích thích lòng tự hào của mỗi dòng họh và nhanh chóng được nhiều dòng họ hưởng ứng thực hiện”, bà Trương Thị Đô – Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố nói.

Về đơn vị học tập, cùng với mạng lưới các trường học trên địa bàn thành phố còn có các cơ quan tiêu biểu như Công an phường Cẩm Nam, Công đoàn phường Cửa Đại, Trạm y tế xã Cẩm Kim… đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về mô hình cộng đồng học tập có khối phố Tân Lập (phường Tân An): 2 năm liền đạt danh hiệu cộng đồng tiêu biểu với nhiều hoạt động đa dạng thiết thực, có 90% hộ đạt gia đình học tập và tham gia tốt cuộc vận động hoc tập suốt đời. Khối Phong Niên (phường Sơn Phong) có 70% số hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, tất cả trẻ em trong khối đều được đến trường, người lớn tham gia học tập dưới nhiều hình thức. Rồi các khối Tu Lễ (Cẩm Phô), Bến Trễ (Cẩm Hà), Thanh Nam Tây (Cẩm Nam), Phước Hải (Cửa Đại), Trung Châu (Cẩm Kim), Thanh Tây (Cẩm Châu), Nam Diêu (Thanh Hà), Bãi Ông (Tân Hiệp), Thanh Tam Tây (Cẩm Thanh), An Hội (Minh An), Tân Mỹ (Cẩm An)… “Có những địa phương mà kinh tế không khá, đời sông không phải là tốt như là Bến Trễ, như là Tân Lập nhưng đãcó những nỗ lực rất lớn. Điều đó cho thấy, việc xây dựng xã hội học tập tốt không phải dựa trên nguồn lực về kinh tế, nguồn lực về phát triển mà chính là sự quan tâm của các lực lượng, của những người có trách nhiệm. Và phải thấy một điều, nhiều đơn vị, nhiều trường học đã chủ động thực hiện phong trào này và xây dựng được nguồn quỹ hết sức lớn”, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của thành phố đã nhận xét.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn tặng hoa cho đại diện các mô hình học tập tiêu biểu

tham gia giao lưu tại Hội nghị tuyên dương khen thưởng- Ảnh: Đỗ Huấn

Tuy vậy, phong trào khuyến học, xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn thành phố còn những tồn tại, hạn chế nhất định mà đáng chú ý nhất là công tác xã hội hóa chưa thực sự mạnh nên việc khơi dậy nguồn lực chưa cao. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn cho rằng: “Công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực cho phong trào làm chưa mạnh. Hội An hoàn toàn có điều kiện để tạo thêm những động lực mới và đông lực quan trọng để thúc đẩy phong trào phát triển bởi vì kinh tế đã phát triển, doanh nghiệp rất nhiều mà trong đó không ít doanh nghiệp sẵn sàng đóng góp thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài cho Hội An nhưng mà việc khơi dậy việc động viên sự quan tâm đó chúng ta chưa làm thường xuyên”.

Trên cơ sở đạt được của phong trào cũng như những hạn chế thiếu sót và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng các mô hình học tập 2 năm qua, từ nay đến năm 2020 Hội An tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập, thực hiện phong trào học tập suốt đời, phấn đấu đạt và cượt về số lượng, đảm bảo về chất lượng, làm cho phong trào thực sự đi vào nhận thức của từng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, học để hiểu biết, để nâng cao nhận thức, để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh và góp phần xây dựng quê hương.

Đỗ Huấn