Có 61/72 tộc được công nhận thực hiện tốt quy ước tộc văn hóa

Hội An được tỉnh đánh giá là địa phương triển khai phong trào xây dựng “Tộc họ văn hóa” sớm (bắt đầu từ năm 1996) và đây cũng là mô hình đặc thù của thành phố.

Du khách tham quan nội thất nhà thờ tộc Nguyễn Tường (phường Cẩm Phô)- Ảnh: Đỗ Huấn

Bắt đầu phát triển mạnh từ năm 1999, nhiều tộc họ đăng ký tham gia, tập trung xây dựng quy ước gắn với những nội dung cơ bản về giữ gìn luân thường đạo lý, nền nếp gia phong, hiếu đễ, khuyến học, khuyến thiện, lập thân, đoàn kết thương nhau, giúp nhau xóa đói giảm nghèo… Hiện nay, toàn thành phố có 61/72 tộc đăng ký được công nhận thực hiện tốt nội dung quy ước tộc văn hóa. Một số địa phương đã tiến hành thành lập Ban đại diện các Hội đồng gia tộc để tăng tính tự quản và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình này.

Đỗ Huấn