Cẩm Phô chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Kế tiếp phường Minh An, phường Cẩm Phô cũng là một địa phương thực hiện công tác giảm nghèo một cách bền vững. Năm 2011, toàn phường có 59 hộ nghèo nhưng chỉ sau 2 năm (đến năm 2013) thì xóa hẳn, không còn hộ nào thuộc diện nghèo.

Bà Dương Thị Thu Trà – PCT UBND phường cho biết, đạt được kết quả này là nhờ phường đã chú trọng chính sách giải quyết việc làm, thông qua các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách. Từ năm 2011 đến nay, chính quyền phường đã giải quyết cho 184 hộ nghèo và cận nghèo vay hơn 4 tỷ 330 triệu đồng, hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm và giới thiệu học nghề thủ công mỹ nghệ như may, thêu, lồng đèn cho 49 hộ với nguồn vốn hơn 950 triệu đồng. Bà Dương Thị Thu Trà nói: “UBND phường đã chỉ đạo cho BCĐ XĐGN lập kế hoạch, chương trình cụ thể trong công tác XĐGN. BCĐ đã tham mưu, tổ chức được nhiều hội nghị đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài hội nghị đối thoại chúng tôi còn mời riêng từng hộ làm việc với Ủy ban để nghe tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của từng hộ. Các hộ có nhu cầu như thế nào và chúng tôi giải quyết được những gì và đề xuất những gì với lãnh đạo cấp trên”.

Khối phố Ngọc Thành là khu dân cư đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo ở phường Cẩm Phô nhờ chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho các đối tượng. Nhờ nhà nước đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, khu dân cư đô thị khang trang nên đã tạo được hành lang cho nhân dân chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế hiệu quả. Từ đó, lãnh đạo khối phố đã vận động các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn quan tâm đào tạo nghề miễn phí, giải quyết việc làm cho người lao động. Cơ sở giày da Vi Phương còn tạo việc làm cho cả trăm lao động với thu nhập ổn định được cuộc sống. Ngoài ra, cộng đồng cư dân trong khối phố còn giúp nhau kinh nghiệm, kiến thức làm ăn, tạo mặt bằng cho thuê, cho mượn để buôn bán, kinh doanh. Qua đó, nhiều hộ đã từng bước vươn lên khá như các hộ: Lê Viết An, Huỳnh Quảng, Bùi thị Liễu, Huỳnh Bá Ngọc… Từ chỗ có 14 hộ nghèo, 32 hộ cận nghèo (vào năm 2010), đến nay khối phố Ngọc Thành chỉ còn 2 hộ cận nghèo nhưng đã đăng ký thoát cảnh cận nghèo vào cuối năm nay.

Các cửa hàng, cửa hiệu bán hàng lưu niệm mọc lên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cẩm Phô) góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động- Ảnh: Đỗ Huấn

Bên cạnh đó, chính quyền phường Cẩm Phô còn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các đơn vị của thành phố triển khai đồng bộ các chính sách trợ giúp giảm nghèo như cho vay vốn học sinh – sinh viên với hơn 2 tỷ đồng cho 215 hộ, mua cấp hơn 860 thẻ BHYT cho người nghèo và cận nghèo. Công tác xóa nhà ở tạm cho đối tượng cũng được quan tâm, đã xóa được 50 ngôi nhà với tổng kinh phí đầu tư hơn 975 triệu đồng…

Rõ ràng, cùng với các chính sách trợ giúp người nghèo được triển khai đồng bộ để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của người nghèo, góp phần cải thiện đòi sống thì sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư và các tộc họ, gia đình cũng là yếu tố quan trọng triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội này một cách bền vững. Trong đó, đáng chú ý hàng đầu là công tác hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nằm trong diện nhằm tạo điều kiện để họ vươn lên, không trông chờ ỷ lại… Ông Nguyễn Văn Sơn – PCT UBND thành phố lưu ý thêm:“Hiện nay đào tạo nghề của chúng ta theo danh mục của tỉnh nhưng nhiều cái chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cũng như nhu cầu thực tế của các hộ gia đình, của người lao động. Bên cạnh đó là nhiều trường hợp đào tạo người lao động chưa thực hiện đến nơi đến chốn, đào tạo nửa chừng rồi bỏ, dẫn đến lãng phí. Thứ hai là vấn đè cho vay phát triển sản xuất kinh doanh cũng còn nhiều trường hợp chưa giải quyết thấu đáo!”

Còn một thực trạng nữa đáng quan ngại ở phường Cẩm Phô là hiện nay ở một vài gia đình, một bộ phận con cháu chỉ chuyên lo làm ăn mà quên đi bổn phận, trách nhiệm đối với ông bà, cha mẹ, thiếu quan tâm hỗ trợ dẫn đến tình trạng chậm cải thiện và nâng cao mức sống chung; đồng thời làm ảnh hưởng tiêu cực đến giềng mối gia đình, tộc họ vốn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam giàu lòng nhân ái cũng như người Hội An thuần hậu, thủy chung.

Đỗ Huấn