Cẩm Châu tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023

Sáng 24/6, phường Cẩm Châu tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”. Tham gia diễn đàn có hơn 100 trẻ em đến từ các khối phố trên địa bàn phường.

Truyền thông về phòng tránh tai nạn thương tích và xâm hại cho trẻ em phường Cẩm Châu

Tại diễn đàn, trẻ em phường Cẩm Châu được tuyên truyền, phổ biến nhiều kiến thức liên quan đến trẻ em như Luật trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi có liên quan; thi vẽ tranh với chủ đề “Trẻ em tham gia phòng chống, giảm thiểu tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông”.

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo Hội An trao quà và học bổng cho trẻ em phường Cẩm Châu

Diễn đàn trẻ em phường Cẩm Châu năm 2023 được tổ chức nhằm góp phần tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em. Đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của các cấp ủy, ban ngành, đoàn thể, gia đình và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Dịp này, Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo Hội An tặng 12 suất quà và 18 suất học bổng cho trẻ em trên địa bàn phường Cẩm Châu.

PHAN SƠN