Các cấp Mặt Trận Hội An: Tăng cường thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng

Thời gian qua, Mặt trận thành phố đã hướng dẫn Mặt trận các xã, phường bầu lại Ban thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Mặt trận các cấp tăng cường giám sát thi công các công trình phục vụ dân sinh- Ảnh: Quốc Hải

Mặt trận 13 xã, phường đã tổ chức 63 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị định 67 và Nghị định 13 của Chính Phủ về giải quyết đơn thư của công dân, các khoản thu trong các trường học, chế độ chính sách người có công, trợ cấp hộ nghèo, hộ khó khăn, chế độ quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” năm 2016 ở các thôn, khối phố giải quyết chính sách ưu đãi hộ nghèo, hỗ trợ Nhà ở cho người có công cách mạng…

Các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường cũng đã tổ chức giám sát các công trình chuyển tiếp từ năm 2016 và một số công trình mới năm 2017, trong đó có một số công trình tiêu biểu như giám sát phòng họp, nhà nghỉ Đội yến Tân Hiệp,công trình xử lý kè bờ biển, thi công đường Hùng Vương, nâng cấp mở rộng đường đê PAM,…Qua giám sát phát hiện nhiều sai phạm và đã kiến nghị các ngành chức năng, chủ đầu tư, nhà thầu, chủ dự án tiếp thu, khắc phục.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *