Thêm hơn 100 loa truyền thanh phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố

Sáng 20-7, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đã bàn giao 104 chiếc loa và 52 cụm tiếp sóng FM cho các Đài xã phường để kịp đưa vào phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội  Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghiệm thu kỹ thuật số loa chuẩn bị bàn giao cho Đài xã phường

Tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động này gần 400 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí nâng cấp hệ thống loa truyền thanh xã phường được UBND thành phố giao Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố làm chủ đầu tư.

Trưởng Đài Truyền thanh phường Cửa Đại- Nguyễn Viết Thành vui vẻ nhận số loa phục vụ công tác tuyên truyền ĐH  Đảng

Trước đó, UBND thành phố cũng đã đầu tư  350 triệu đồng hỗ trợ xã Tân Hiệp-Cù lao Chàm và xã Cẩm Kim sắm mới máy phát sóng 100W vô tuyến và hệ thống loa đảm bảo phủ sóng toàn xã ./-

Hoàng Duy