“Tập huấn kỹ năng viết tin, bài” tại phường Cẩm Nam

Đài Truyền Thanh – Truyền Hình TP. Hội An vừa phối hợp với UBND phường Cẩm Nam tổ chức lớp “Tập huấn kỹ năng viết tin, bài” cho hơn 20 cộng tác viên của Đài Truyền Thanh phường đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, trường học và khối phố trên địa bàn.

Lớp “Tập huấn kỹ năng viết tin, bài” tại phường Cẩm Nam- Ảnh: Quốc Hải

Cùng với việc tìm hiểu một số khái niệm, đặc trưng cơ bản của báo chí, các cộng tác viên đã cùng nhau trao đổi về kỹ năng viết tin, bài phản ánh, bài người tốt việc tốt cho chương trình phát thanh địa phương. Từng cộng tác viên cũng đã thực hành viết một tác phẩm báo chí, qua đó tìm chi tiết quan trọng trong tác phẩm, các kỹ năng làm tin, các dạng bài phản ánh, cách xử lý âm thanh hay xây dựng kết cấu bài người tốt việc tốt,…

Quốc Hải