Tân An tập huấn kỹ năng viết tin, bài phát thanh

UBND phường Tân An vừa phối hợp với Đài TT-TH thành phố mở lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho lực lượng cộng tác viên.

Trao đổi về tin do cộng tác viên viết tại lớp tập huấn- Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh

Gần 40 cộng tác viên là lãnh đạo các ngành hữu quan, các đoàn thể và các khối phố trên địa bàn. Trong 1 ngày vừa được tìm hiểu những thông tin cơ bản về các thể tài tin, chuyện người tốt việc tốt trong báo chí nói chung và phát thanh nói riêng vừa đối thoại, trao đổi với báo cáo viên về kỹ năng viết, cách làm chương trình phát thanh, các cộng tác viên đã nắm được những kiến thức cần thiết và làm quen với việc xây dựng chương trình phát thanh địa phương. Lớp tập huấn đã tạo tiền đề để UBND phường Tân An chuẩn bị và tiến tới đẩy mạnh các hoạt động truyền thanh, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trước yêu cầu mới.

Đỗ Huấn