Cụm Đài TT – TH huyện, thành phố đồng bằng: Sơ kết 6 tháng thi đua đầu năm

Vừa qua, tại thành phố Hội An, cụm thi đua khối Đài TT – TH 9 huyện, thành phố đồng bằng (gồm: Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An và Đại Lộc) đã sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm.

6 tháng qua, hầu hết các Đài TT – TH trong cụm thi đua khối đồng bằng đều tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng, đem lại hiệu quả cao.

Cụm Đài TT – TH huyện, thành phố đồng bằng: sơ kết 6 tháng thi đua đầu năm

Ngoài tiếp sóng các chương trình của Đài TNVN và Đài PT TH tỉnh, các Đài đều thực hiện ổn định ít nhất 3 chương trình phát thanh/ngày, gồm Thời sự, chuyên mục và thông tin âm nhạc, với nội dung phong phú, đổi mới. Một số Đài còn tăng số lượng các chương trình chuyên đề, tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, ứng phó với biển đổi khí hậu…

Về truyền hình, ngoài việc cộng tác thường xuyên, một số Đài đã và đang xây dựng chương trình truyền hình phát trên sóng Đài tỉnh, phối hợp sản xuất phim tài liệu và các chuyên mục giới thiệu đất và người từng địa phương. Ngoài ra, các Đài đã và đang mở rộng loại hình hoạt động, xây dựng và duy trì trang Web, cập nhật thông tin đến bạn đọc trong và ngoài nước.

Công tác kỹ thuật và quản lý truyền thanh cơ sở cũng được chú trọng, qua đó kiểm tra, phát hiện và xử lý các sự cố kỹ thuật, không để ảnh hưởng đến việc sản xuất, phát sóng các chương trình. Thời gian gần đây, các huyện thành phố đồng bằng cũng đã đầu tư kinh phí sắm mới trang thiệt bị hiện đại, bổ sung nhân lực để các Đài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Hiền