Học tập và làm theo Bác: Gắn với xây dựng Đảng vững mạnh

Đánh giá kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An nhận định: cùng với việc xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình hay, sáng tạo gắn với phong trào thi đua yêu nước của nhân dân là thành công trong việc gắn kết với công tác xây dựng Đảng mà nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ từ Thành ủy đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng bộ đã tạo được chuyển biến đồng bộ và tích cực. Nhiều địa phương, đơn vị  đã xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, thiết thực gắn với công việc hằng ngày, bám sát chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện chuẩn mực do ngành quy định “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tòa án nhân dân với chuẩn mực “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Ngành Giáo dục có cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện. học sinh tích cực”. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ ngành Công an với 6 điều Bác Hồ dạy. UBND phường Sơn Phong phát động cuộc vận động “người cán bộ công chức 5 tốt” với các chuẩn mực về giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, bảo đảm chất lượng công việc… Từ thành tích thực hiện, được Thủ tướng tặng Bằng khen trên lĩnh vực này, đồng chí Nguyễn Phương Toàn (chi ủy đội An ninh – Công an thành phố) trao đổi: “Chi bộ đã xây dựng được khung chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của người cán bộ an ninh làm cơ sở quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ đảng viên hằng năm cũng như nhận xét phân loại cán bộ hằng năm”

Mức độ hài lòng của nhân dân về thái độ, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức ngày càng nâng cao- Ảnh: Đỗ Huấn

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức, các địa phương, cơ quan, đơn vị hướng dẫn cán bộ, công chức, ciên chức đăng ký “làm theo” gắn với vị trí, chức trách, nhiệm vụ để phấn đấu thực hiện. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đánh giá việc “làm theo” ổn định nền nếp định kỳ, góp phần điều chỉnh, uốn nắn và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức và các hành vi tiêu cực, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm 1 trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm. Bí thư chi bộ VP HĐND – UBND thành phố Phan Ngọc Nhơn Kiệt cho rằng, nhờ kiên quyết và nghiêm túc “làm theo” tư tưởng này nên thái độ, tinh thần làm việc của cán bộ chuyển biến tích cực, đặc biệt là tư cách, tác phong tiếp công dân có nhiều tiến bộ, đơn thư phản ánh của nhân dân về việc này so với năm trước giảm đáng kể.

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đặc biệt coi trọng trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành. Qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện đạo đức, tư cách, tạo chuyển biến trong phong cách, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân. Kết quả điều tra dư luận xã hội về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 cho thấy, sự tín nhiệm đối với cán bộ đạt gần 61% ở mức độ “Rất hài lòng” và “Hài lòng”. Còn mức độ hài lòng của nhân dân đối với công chức tại bộ phận “Một cửa” của thành phố được đánh giá tốt khoảng 97%. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt đi đầu thực hiện cải cách hành chính, hạn chế tối đa các cuộc họp không cần thiết để tập trung giải quyết, xử lý công việc, bám cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân… Đông đảo đảng viên tại địa bàn dân cư tự nguyện hiến đất, hiến ngày công, tham gia thực hiện các công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới… Việc tự học, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức ngày càng được chú trọng. Nhờ vậy mà chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng cao. Tính đến cuối năm 2015 tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89%, tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt 91%.

Công an thành phố lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để xây dựng khung chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp- Ảnh: Đỗ Huấn

Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy còn chú trọng việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nên đã tác động hiệu quả việc thể hiện trách nhiệm của người đảng viên và cán bộ chủ chốt, thực sự là tấm gương cho quần chúng và cấp dưới noi theo. Ban Thường vụ cũng duy trì việc lấy phiếu tín nhiệm hẳng năm đối với cán bộ chủ chốt của thành phố để góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức học tập, nâng cao trình độ mọi mặt. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Ánh đánh giá: “Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc và thái độ tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, đồng thời góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội. Tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của công chức viên chức được nâng lên, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra”.

Bên cạnh đó, cũng cần đề cập đến vai trò tham mưu hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Thành ủy khi đã chủ động phối hợp, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề gây bức xúc trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đề xuất ý kiến để các cấp ủy, chính quyền xem xét quyết định những chủ trương, chính sách có liên quan đến đời sống nhân dân, kiểm tra giải quyết những vụ việc có thông tin phản ánh hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó, thành phố đã giải quyết dứt điểm và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, những vụ việc kéo dài nhiều năm, nhất là công tác giải tỏa đền bù và tái định cư ở các dự án như: các làng chài Cẩm An, đường dẫn cầu Cửa Đại, tuyến đường ĐT 608… Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở Đảng được củng cố và tăng cường, sự đồng thuận và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố ngày càng được nâng cao.

Đỗ Huấn