Đổi mới tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trong năm qua, việc triển khai học tập Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Thành ủy gắn cụ thể và chặt chẽ với chuyên đề “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của thành phố đã chỉ đạo sâu sát việc học tập chuyên đề này gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước của dân tộc và Nghị quyết của BCH TƯ Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí Trần Ánh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy cho biết, việc tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các phong trào thi đua gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề 2015 đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội thi “Học tập và làm theo lời Bác” do phường Tân An tổ chức- Ảnh: Đỗ Huấn

Ở các chi bộ, cơ quan, hội đoàn thể, việc lồng ghép học tập chuyên đề cũng đã dần đi vào nền nếp trong sinh hoạt, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao. Chẳng hạn như ở Đảng bộ Công ty CP CTCC Hội An, đồng chí Nguyễn Thanh Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao đổi: “Các chi bộ trong sinh hoạt hằng tháng, căn cứ các tài liệu do ban Tuyên giáo TƯ và Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành, đã tổ chức học tập, thảo luận các mẩu chuyện, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gắn với Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định 101 về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định 55 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện đưa những bài học đạo đức Bác Hồ vào trong sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Bác, kể lại gương điển hình người thật việc thật trong đơn vị, ngoài xã hội. Nhiều bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các bộ phận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn”.

Nét nổi bật trong thời gian qua là các cấp ủy Đảng, các cơ quan trong khối tuyên truyền đã không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ đi vào chiều sâu thực tế. Một số đơn vị, đoàn thể duy trì tốt việc tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Hội LHPN phường Cửa Đại tổ chức cuộc thi “Phụ nữ kể chuyện về Bác Hồ”, Đảng bộ Công ty CTCC tổ chức văn nghệ “Mừng Đảng, ca ngợi Hồ Chủ Tịch”, Đoàn TNCS thành phố tổ chức liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tiếng hát dâng Người” cho các cơ sở Đoàn nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người (19.5.1890 – 19.5.2015). Các Ban tuyên giáo Đảng ủy cơ sở cũng có nhiều nỗ lực, tìm tòi các hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và dễ đi vào lòng người. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Ban tuyên giáo Đảng ủy Cẩm Châu cho biết: “Ban tuyên giáo đã tham mưu BTV Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 theo chuyên đề năm 2015 gắn với việc triển khai Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong Đảng bộ và nhân dân toàn phường. Ban cũng thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, phương pháp công tác để nâng cao chất lượng hiệu quả của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng các hình thức như: tổ chức học tập chuyên đề trong toàn thể đảng viên, đồng thời hằng tháng hướng dẫn các chi bộ sưu tầm tài liệu liên quan để tổ chức tuyên truyền, học tập phục vụ sinh hoạt tại chi bộ hằng tháng. Ban đã chỉ đạo và tổ chức tốt, có hiệu quả việc tuyên truyền cổ động trực quan và trên hệ thống truyền thanh phường, chỉ đạo bộ phận VHTT và Đài truyền thanh phường mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các bài viết phong phú về nội dung, phỏng vấn người thật việc thật mang tính giáo dục sâu sắc trong nhân dân”.

Hát múa “Niềm tin dâng Người”- Ảnh: Đỗ Huấn

Việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình cá nhân, tập thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được các cấp ủy đảng quan tâm để kịp thời biểu dương, nhân rộng phong trào. Năm qua, chi bộ An ninh thuộc Đảng bộ Công an thành phố và Ni trưởng Thích nữ Ánh Liên – Trù trì Tịnh xá Ngọc Châu đã được Tỉnh ủy biểu dương khen thưởng tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của cấp tỉnh. Cá nhân Ni trưởng Thích nữ Ánh liên còn được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII tổ chức trong năm qua.

Đỗ Huấn