Xã Cẩm Thanh khởi động dự án sản xuất lúa hữu cơ

Sáng ngày 10/6, Ban quản lý Nông thôn mới xã Cẩm Thanh tổ chức Lễ khởi động và ra quân xuống giống (Cấy mạ) dự án sản xuất lúa hữu cơ vụ hè thu khu vực Đồng Mẫu, thôn Thanh Đông.

Chuyển mạ xuống máy cấy

Vụ này, Ban Quản lý nông thôn mới xã Cẩm Thanh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác và hỗ trợ 21 hộ nông dân trên địa bàn thôn Thanh Đông triển khai thực hiện dự án sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 30 sào đất. Nhằm giúp bà con nông dân có điều kiện sản xuất, Ban Quản lý nông thôn mới xã Cẩm Thanh trích nguồn kinh phí hỗ trợ 50% chi phí mua hạt giống lúa và phân bón.

Triển khai cấy lúa hữu cơ bằng máy sau lễ khởi động dự án

Đây là vụ sản xuất đầu tiên của dự án “Đầu tư sản xuất lúa sinh thái theo quy trình hữu cơ gắn với chuỗi giá trị tại thôn Thanh Đông” do UBND xã làm chủ đầu tư, HTX rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông là đơn vị chủ trì.