Triển khai xây dựng Cẩm Hà – xã Nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững

UBND TP.Hội An vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã Cẩm Hà – xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nghề trồng quật xã Cẩm Hà được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân

Mục tiêu đạt được trong năm 2024 là: xây dựng thôn Bàu Ốc đạt chuẩn Thôn NTM kiểu mẫu và duy trì nâng chuẩn đối với các thôn đã được công nhận giai đoạn 2016-2020 (gồm Trảng Suối, Trà Quế, Đồng Nà); từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công xã NTM nâng cao (theo bộ tiêu chí quốc gia 2021-2025). Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công. Xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện Dự án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp hữu cơ và nghề truyền thống tại xã Cẩm Hà. Đảm bảo thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm. 

ĐỖ HUẤN