Triển khai dự án giao quyền cho cộng đồng bảo tồn và sử dụng hệ sinh thái rừng dừa

Sáng 16/4, Hội LHPN và UBND xã Cẩm Thanh phối hợp tổ chức hội nghị triển khai dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh trên cơ sở giao quyền cho cộng đồng tại TP.Hội An”.

Sông Đình Cẩm Thanh được xác định nằm trong vùng dự án- Ảnh: Đỗ Huấn

Đây là dự án do tổ chức Quỹ Môi trường toàn cầu – Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (GEF/SGP) hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện khoảng 2 tỷ 130 triệu đồng, trong đó kinh phí tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu khoảng 1 tỷ đồng, còn lại là nguồn đối ứng của thành phố. Loại hình dự án là xây dựng mô hình trình diễn do Hội LHPN xã Cẩm Thanh tổ chức điều hành. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 3/2018 – 3/2021). Mục tiêu lâu dài là bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, cộng đồng tại xã Cẩm Thanh, TP.Hội An. Có 3 mục tiêu trước mắt cần thực hiện là: nâng cao năng lực cộng đồng quản lý sử dụng tài nguyên, môi trường bền vững tại làng quê Cẩm Thanh; tăng cường, bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua giao rừng cho cộng đồng; phát triển bền vững sinh kế cộng đồng trong rừng dừa nước thông qua mô hình du lịch trách nhiệm… Theo đó, Ban điều hành dự án có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *