TP. Hội An: Giữ vững chất lượng tín dụng chính sách xã hội 

3 tháng đầu năm nay, doanh số thu nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An đạt 21 tỷ 890 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Hội An họp đánh giá tình hình thực hiện quý I

3 tháng đầu năm nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) TP. Hội An đã chủ động bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng quản trị và Ngân hàng cấp trên tổ chức hoạt động đảm bảo an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc PGD NHCSXH TP. Hội An cho biết: “Ngay từ ngày 2/1 đã tham mưu UBND thành phố chuyển vốn Ngân sách là 8 tỷ đồng sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoàn thành 104% kế hoạch giao. NHCSXH đã trích từ nguồn lãi thu được để bổ sung nguồn vốn số tiền 371 triệu đồng, đến 31/3/2024, nguồn vốn Ngân sách thành phố đạt 36 tỷ 603 triệu đồng, chiếm 13% tổng nguồn vốn”.

PGD NHCSXH đã giải quyết cho vay để xây dựng 128 công trình nước sạch và vệ sinh; 26 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; 482 lao động vay vốn giải quyết việc làm, trong đó 5 dự án sản xuất các sản phẩm OCOP.

Nhiều dự án vay vốn phát huy hiệu quả

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn là 281 tỷ 507 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển về 106 tỷ 580 triệu đồng, chiếm 37,86%, tăng 5 tỷ 598 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 58 tỷ 674 triệu đồng, chiếm 20,84% tổng nguồn; trong đó tiết kiệm thông qua tổ là 18 tỷ 277 triệu đồng, tăng 1 tỷ 997 triệu đồng; tiết kiệm dân cư là 40 tỷ 397 triệu đồng, tăng 1 tỷ 505 triệu đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 116 tỷ 253 triệu đồng, chiếm 41,3% tổng nguồn, tăng 16 tỷ so với đầu năm.

Hiện nay, toàn thành phố có 5.184 khách hàng vay vốn chính sách xã hội và 117 tổ tiết kiệm và vay vốn có dư nợ; doanh số cho vay đạt 35 tỷ 130 triệu đồng, tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đạt 69,32 % kế hoạch. Đáng chú ý là doanh số thu nợ trong 3 tháng đầu năm nay đạt 21 tỷ 890 triệu đồng, tăng hơn 17,5%; tổng dư nợ là 275 tỷ 278 triệu đồng, tăng 13 tỷ 240 triệu đồng, đạt gần 98% kế hoạch dư nợ; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt trên 5%, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm  trước.

“Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững, không có nợ quá hạn; nợ khoanh 153 triệu đồng, tỷ lệ 0,76 %. Trong đó, chương trình hỗ trợ tạo việc làm 105 triệu đồng; cho vay khác 40 triệu đồng và cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 8 triệu đồng. Tỷ lệ thu nợ đến hạn và thu lãi đều đạt 100% kế hoạch. 3 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố không phát sinh hồ sơ xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan; không có nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng” – Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết thêm.

Đối với hoạt động giao dịch xã phường, PGD NHCSXH TP. Hội An đã tổ chức đảm bảo theo lịch cố định hằng tháng; công khai đầy đủ hệ thống bảng, biển, các chương trình tín dụng chính sách, hộp thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng đồng thời thường xuyên quảng bá, tuyên truyền tín dụng chính sách… Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân, thu nợ đạt, thu lãi tại xã, phường đều đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH TP. Hội An nói: “Nguồn vốn được giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội tại Hội An”./.

QUỐC HẢI