Hội An tổng kết nông nghiệp, thủy sản năm 2017

Sáng ngày 21/11, UBND TP đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất năm 2018. Phó chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Hùng chủ trì hội nghị.

Năm 2017 thời tiết bất lợi, sản xuất nông nghiệp ở thành phố gặp nhiều khó khăn, song Hội An đã tập trung chỉ đạo sâu sát, triển khai kịp thời các chính sách thực hiện cơ chế khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn đồng thời đầu rư kinh phí xây dựng nhiều công trình thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, chú trọng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó các ngành chuyên môn, kỹ thuật phối hợp cùng bà con nông, ngư dân nỗ lực tổ chức sản xuất, chăn nuôi, khai thác hải sản đạt năng suất, sản lượng cao.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong Hội nghị- Ảnh: Hoàng Ngân

Theo đánh giá của UBND TP, kết thúc năm 2017, ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại Hội An phát triển ổn định, giá trị sản xuất tăng so với năm trước, đời sống nông dân cơ bản ổn định. Trong đó tổng giá trị trồng trọt đạt 110 tỷ đồng, tăng 0,5 %;  hoa cây cảnh đạt 69 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng, thủy sản 520 tỷ đồng  tăng hơn 4%…   

Tuy nhiên việc ứng dụng khoa học công nghiệp vào sản xuất chưa cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng chậm; triển khai phương án sắp xếp tổ chức HTX; điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới ở xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà thực hiện chưa đạt tiến độ …

Kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản 2018 tại Hội An sẽ được tập trung đẩy mạnh thực hiện theo hướng an toàn bền vững, áp dung các chính sách hỗ trợ sản xuất lúa, thủy sản, lồng ghép chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, vận động bà con đẩy mạnh phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới “…  Trước mắt Hội An triển khai khắc phục hậu quả đợt lũ do ảnh hưởng cơn bão số 12, sửa chữa hệ thống thủy lợi bị hư hại, đề xuất với Tỉnh sớm khơi thông Cửa biển … để bà con vào vụ sản xuất đông xuân được thuận lợi.   

Dịp này, UBNDTP đã khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp năm 2017. 

Hoàng Ngân