Tăng diện tích trồng rau hữu cơ

Dự án trồng rau hữu cơ trên địa bàn thành phố được triển khai từ đầu năm 2014 với chỉ hơn 1.200m2 của 8 hộ gia đình ở thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh) tham gia. Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện, lại được nhiều khách hàng ưa chuộng nên đến nay vùng trồng rau hữu cơ này tăng thêm 6.000m2 và thêm 2 hộ tham gia. Ngay cả vùng trồng rau nổi tiếng Trà Quế cũng có năm hộ tham gia trồng rau hữu cơ với 2.300m2.

Du khách tham quan, tìm hiểu tại làng rau hữu cơ thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh)- Ảnh: Đỗ Huấn

Tổng diện tích trồng rau hữu cơ đang thực hiện trên địa bàn thành phố hiện đạt trên 17.000m2 với gần 40 loại rau, củ, quả đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Có khoảng 300 cơ sở, đơn vị trong và ngoài thành phố đăng ký mua rau nhưng sản lượng chưa đủ để cung cấp mặc dù giá cả cao hơn rau bình thường khoảng từ 15 đến 20%…

Đỗ Huấn