Tân An gắn phát triển kinh tế vườn với du lịch, dịch vụ

Lãnh đạo phường Tân An có chủ trương khuyến khích, vận động nhân dân chuyển hướng sản xuất kinh tế vườn vừa gắn với du lịch sinh thái vừa mang tính dịch vụ cao. Theo đó, chính quyền phường sẽ tranh thủ nguồn lực đầu tư phát triển các vườn hoa chất lượng để cung cấp cho thị trường thành phố, sản xuất các mặt hàng nông nghiệp phục vụ cho du lịch – dịch vụ.

Du khách trải nghiệm lao động sản xuất kinh tế vườn- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong đó chú trọng các loại cây, hoa và rau quả mang tính hàng hóa, có giá trị kinh tế cao, bảo đảm môi trường sinh thái, độ an toàn trong sử dụng. Được biết, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của phường chủ yếu là kinh tế vườn, hiện đạt 5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 7% trong cơ cấu kinh tế chung. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra, Tân An phấn đấu đến năm 2020, đưa kinh tế vườn chiếm tỷ trọng 100% trong sản xuất nông nghiệp.

Đỗ Huấn