Phân bổ hỗ trợ 1,25 tấn hóa chất Sodium Chlorite cho các tổ cộng đồng nuôi tôm

Chuẩn bị cho vụ nuôi tôm đợt 2 năm nay, Phòng Kinh tế thành phố đã phối hợp với các xã phường có nghề nuôi trồng thủy sản tổ chức phân bổ 1,25 tấn hóa chất Sodium Chlorite cho các tổ cộng đồng nuôi tôm, sử dụng để xử lý ao hồ sau các đợt mưa lũ lớn.

Ao nuôi của nông dân Cẩm Thanh- Ảnh: Lê Hiền

Trước đó, ngoài việc tập huấn lịch thời vụ và kỹ thuật nuôi tôm, trong vụ nuôi đầu năm, phòng cũng đã tiếp nhận và phân bổ trên 3,6 tấn hóa chất nói trên cho các tổ cộng đồng xử lý ao hồ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm của toàn thành phố đạt 139 tấn, trong đó chủ yếu là tôm nuôi (đạt 115 tấn).

Hiện nay, nông dân đã thả nuôi 104 héc ta. Phòng Kinh tế thành phố thường xuyên theo dõi, tổ chức giám sát môi trường, mẫu nước định kỳ 2 tuần một lần để kịp thời hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân khi phát hiện có dịch bệnh.

Lê Hiền