Khó nhân rộng các đề tài, dự án nuôi trồng, khai thác thủy hải sản

Với 18 mô hình đề tài, dự án liên quan đến nghề nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy hải sản được thực hiện liên tục trong 10 năm qua, các ngành chức năng của thành phố nhận định, trên lĩnh vực thủy sản, các đề tài đã góp phần nâng cao thu nhập cho ngư dân. Bình quân thu nhập lao động tăng từ 1,2 đến 2 triệu đồng/ tháng. Việc sử dụng các trang thiết bị hàng hải, phương tiên thông tin liên lạc trên biển đã cải thiện khả năng dự báo ngư trường và đảm bảo an toàn cho nghề cá hoạt động. Tiêu biểu như các đề tài “ứng dụng nghề chụp mực”; “Nghề lưới rê đánh bắt cá chim vụ Đông tại Cẩm Nam”.

Đối với nghề nuôi trồng thủy sản, các mô hình mới như: “nuôi Tu hài”, “nuôi ốc hương tại Cù Lao Chàm”, nuôi cá Chẽm, cá Dìa, Tôm thẻ chân trắng tại Cẩm Thanh, Cẩm An… đã mở ra những hướng đi mới, đa dạng sản phẩm hàng hóa thủy hải sản cho nông ngư dân.

Tu Hài Bãi Hương (Tân Hiệp) đến tuổi thu hoạch (mô hình năm 2012)- Ảnh: Lê Hiền

Tuy nhiên, thời gian qua, sau khi các dự án kết thúc, việc nhân rộng các mô hình đề tài vẫn còn hạn chế, do gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, nguồn vốn đầu tư lớn, mức hỗ trợ để nhân rộng mô hình thấp, trong khi chi phí vận chuyển, thu mua con giống cao, vật nuôi lại thường bị ảnh hưởng thiên tai…

Nuôi Tu Hài tại Bãi Hương Tân Hiệp dù rất có triển vọng nhưng đến nay rất khó nhân rộng mô hình.

Lê Hiền