Hội Nông dân phường Cẩm Châu ra mắt tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh”

Chiều 28.4, Hội Nông dân phường Cẩm Châu tổ chức ra mắt tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh” tại khối phố An Mỹ.

Tham gia tổ hội có 25 thành viên, do ông Đinh Văn Danh – Hội viên nông dân khối An Mỹ làm tổ trưởng. Các thành viên có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân cùng nghề sản xuất và trồng hoa, cây cảnh vào tổ chức hội để sinh hoạt và hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết và sản xuất tập thể.
Việc thành lập tổ hội nghề nghiệp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội nông dân, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết số 04 ngày 5-8-2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp”.
Cũng tại buổi ra mắt, Hội Nông dân phường còn trao tặng 25 chế phẩm sinh học trichoderma cho các thành viên tổ hội nghề nghiệp khối An Mỹ để sử dụng chăm bón cho hoa, cây cảnh đạt hiệu quả và năng suất cao.

MỸ LỆ