Hội Nông dân phường Cẩm Châu ra mắt tổ hội nghề nghiệp “Đèn lồng – Cẩm Châu” năm 2024

Chiều ngày 6/6, Hội Nông dân phường Cẩm Châu đã ra mắt tổ hội nghề nghiệp “Đèn lồng – Cẩm Châu” năm 2024 tại cơ sở Lồng đèn Hà Linh.

Tại buổi ra mắt, các thành viên trong tổ hội đã được thông qua Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động. Theo đó danh sách tổ hội gồm 7 thành viên, ông Trần Hà – Hội viên nông dân khối Sơn Phô 1 làm tổ trưởng.

Tổ hội nghề nghiệp “Đèn lồng – Cẩm Châu” được thành lập với mục đích tập hợp các hội viên cùng nhóm ngành nghề, giúp đỡ nhau, tạo sức lan toả, đảm bảo tính hiệu quả của mô hình. Qua đó, tìm được hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nghề đèn lồng, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ trong sản xuất, kinh doanh; góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Trong thời gian tới, Hội nông dân phường tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ hội viên nông dân, xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề vững mạnh.

THÚY UYÊN