Hội nghị tổng kết ngành sản xuất nông nghiệp năm 2015

UBND thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất ngành nông nghiệp năm 2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.  Theo đánh giá của UBND thành phố, trong năm, ngành kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp trên địa bàn giữ được sự phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành theo giá hiện hành tăng so với năm 2014. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt cả năm đạt hơn 5000 tấn. Giá trị sản xuất hoa cây cảnh đạt 48 tỷ đồng, tăng 10 tỷ so với cùng kỳ. Công tác tập huấn sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phòng ngừa dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Tổng đàn gia súc là gần 7000 con và phát triển tốt, không xảy ra dịch bệnh. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hơn 13.000 tấn, đạt giá trị hơn 700 tỷ đồng. Các chương trình phát triển thủy sản, xây dựng tổ cộng đồng nuôi tôm, tập huấn kỹ thuật đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phan Sơn

Cũng trong năm qua, thành phố đã có nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, 2 lớp đào tào nghề cho lao động nông thôn với tổng kinh phí 55 triệu đồng đã được tổ chức; 7 máy làm đất và 4 máy gặt đập liên hợp cũng đã được hỗ trợ cho nông dân để đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, cùng với hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu, kiên cố hóa kênh mương, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh…. Chính sách hỗ trợ khai thác, khắc phục rủi ro thiên tai, đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng đã giúp ngư dân có điều kiện vươn khơi, bám biển. Đến nay, toàn thành phố có 6 hộ ngư dân tham gia lập dự án vay vốn đầu tư đóng mới tàu đánh bắt xa bờ, trong đó dự án tàu vỏ thép đã cơ bản hoàn thành.

Bên cạnh những kết quả khả qua, trong năm, ngành nông nghiệp của thành phố cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có tăng nhưng vẫn còn thấp tính trên một đơn vị diện tích sản xuất, hiệu quả sản xuất lúa vẫn kém hơn so với các ngành nghề khác, diện tích đất ruộng bỏ hoang ngày càng tăng. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn hạn chế, số lượng tàu thuyền đánh bắt có công suất nhỏ vẫn còn nhiều…

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc- Ảnh: Phan Sơn

Năm 2016, thành phố sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các công trình kiên cố hóa kênh mương, nhằm nâng cao năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nước tưới cho sản xuất, đầu tư nâng cấp kè bảo vệ sông Thu Bồn, xây dựng và thực hiện tốt các phương án chống hạn, ngăn mặn… Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh: “Cấm sử dụng các loại thuốc diệt cỏ theo khuyến cáo là hạn chế sử dụng, thứ hai là cấm săn bắt các loài thiên địch, thứ ba là không phát triển mô hình nuôi tôm lót bạc ở Hội An; đề xuất HĐND thành phố tiếp tục cho thực hiện Đề án tam nông; Đề án phát triển nông nghiệp đô thị Hội An sẽ bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi trên bờ, chăn nuôi dưới nước chúng ta giải quyết được hết nhưng với một điều kiện là cơ chế chính sách, lộ trình cho đúng và nguồn lực cho tương đối đảm bảo, quan trọng nhất là sự đồng thuận”.

Phan Sơn