Hội An ra quân tổng điều tra kinh tế

Sáng 1/7, tại phường Cẩm Châu, BCĐ TĐT kinh tế TP. Hội An tổ chức ra quân tổng điều tra giai đoạn 2 năm 2017. Đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo trên địa bàn toàn thành phố.

Điều tra hộ kinh doanh cá thể tại phường Cẩm Châu- Ảnh: Phan Sơn

Nội dung điều tra bao gồm: nhóm thông tin chung về cơ sở; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp. Trong đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tùy theo loại hình sẽ được áp dụng 1 trong số 5 loại phiếu điều tra. Khối tôn giáo áp dụng 1 loại phiếu điều tra. Hơn 60 điều tra viên của 13 xã phường sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp, thu thập thông tin, dữ liệu điền vào phiếu điều tra và tổng hợp gửi về cấp trên.

Thời gian điều tra sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 7.

Phan Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *