Hội An phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025” trong năm 2022.

TP.Hội An sẽ quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn

Theo đó, năm nay, TP.Hội An sẽ tập trung củng cố các vùng sản xuất tập trung như: rau thơm Trà Quế (Cẩm Hà), rau hữu cơ Thanh Đông – Đồng Giá (Cẩm Thanh), rau hữu cơ Cấm Kim.
Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới và thủy lợi hóa đất màu; hỗ trợ giao thông nội đồng; hỗ trợ giống và vật tư chủ yếu phục vụ sản xuất; hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến (như VietGAP, Global GAP…); hỗ trợ phát triển liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thị sản phẩm.
Thành phố phấn đấu tổng giá trị hàng hóa từ kinh tế vườn đến năm 2022 đạt 100 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng trên 80% trong cơ cấu tổng giá trị ngành nông nghiệp; hình thành 01 trang trại đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; phấn đấu có thêm 01 vùng sản xuất đạt chứng nhận hữu cơ PGS; có 3 – 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.
Dự kiến, kinh phí thực hiện Đề án Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố trong năm 2022 là 03 tỉ đồng. Trong đó, 2,5 tỉ đồng được ngân sách tỉnh và thành phố hỗ trợ, còn lại là vốn tự có của người dân.
Trước đó, UBND TP.Hội An đã ban hành Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 với định hướng kinh tế vườn-kinh tế trang trại phải là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung, chủ yếu dựa vào hộ gia đình nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

PHAN SƠN