Hội An phân bổ 1,4 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình Nông thôn mới năm 2024

UBND TP.Hội An vừa quyết định bổ sung mục tiêu nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2024 cho các đơn vị, địa phương với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

TP.Hội An đang hỗ trợ cho các xã nông thôn phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị


Theo đó, phân bổ 900 triệu đồng thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn cho UBND các xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim và Tân Hiệp.
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được Trung ương quan tâm hỗ trợ giao cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố với tổng kinh phí là 350 triệu đồng.
Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn; truyền thông, thông tin tuyên truyền; giám sát đánh giá và hoạt động quản lý chỉ đạo cũng được UBND thành phố phân bổ cho Ban Chỉ đạo NTM thành phố và UBND các xã là 150 triệu đồng.Đến nay, vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và tỉnh đã hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn TP.Hội An năm 2024 là 4,3 tỷ đồng.

ĐỖ HUẤN