Hội An có 10 chủ thể tham gia Chương trình OCOP

Hiện nay trên địa bàn TP.Hội An có tổng số 10 chủ thể tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Trong đó có 1 Cty Cổ phần , 1 HTX, 3 DNTN và 5 hộ sản xuất – kinh doanh.

Giới thiệu các sản phẩm OCOP tại phiên chợ “Ngày hội quật cảnh” xã Cẩm Hà

Tổng nguồn vốn điều lệ của các chủ thể sản xuất khoảng 29,445 tỷ đồng. Vốn huy động sản xuất 12,7 tỷ đồng gồm: vốn tự có hơn 8,185 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng 2,4 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 2,115 tỷ đồng. Trình độ công nghệ được xác định bán cơ khí là chính với 5 chủ thể, cơ khí có 2 chủ thể và 3 chủ thể có trình độ thủ công. Tổng số lao động tham gia sản xuất tại các chủ thể này là 74 người, trong đó có 1 nghệ nhân, 35 người có trình độ ĐH, CĐ và 38 lao động phổ thông. Thu nhập bình quân của mỗi lao động tại các cơ sở sản xuất này khoảng 4 triệu đồng/tháng.

                                                                                                    Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *