Hỗ trợ nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm

Ngoài hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá các sản phẩm, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Hội An đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp thành phố triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP cho bà con nông dân.

Hằng năm Hội Nông dân Thành phố đã cử các chủ thể sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tham gia Hội chợ do Hội Nông dân tỉnh tổ chức; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục xây dựng thương hiệu sản phẩm; đăng ký hồ sơ khởi nghiệp và đăng ký hồ sơ bình chọn sản phẩm OCOP.
Cho đến nay, Hội An đã có 18 sản phẩm được công nhận 3 sao và 4 sao, tạo tiền đề để Hội An hình thành các không gian thương mại đi liền với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” trên toàn tỉnh và toàn quốc.
Qua đó, nông dân đã bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp và đã tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ sở hội.

MỸ LỆ