Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã không ngừng huy động nguồn lực xã hội để tạo nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hội viên nông dân có thêm điều kiện để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế và cải thiện đời sống.

Đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn ủy thác của Hội Nông dân tỉnh 3 tỷ đồng; nguồn vốn thành phố, xã phường theo dõi quản lý cho vay là 3,3 tỷ đồng với 200 hộ vay.

Tổng số dư nợ tín chấp qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 72 tỷ đồng, với 1.600 hộ vay. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt triển khai cho vay qua kênh của Hội Nông dân với dư nợ 10 tỷ đồng.

Toàn thành phố có gần 20 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên các lĩnh vực, góp phần khơi gợi lên trong mỗi gia đình hội viên ý chí vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

MỸ LỆ