Cẩm Thanh chuyển dịch sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã Cẩm Thanh có hướng điều chỉnh sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gắn kết với du lịch làng quê sinh thái.

Du khách mua rau hữu cơ sản xuất tại Cẩm Thanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Theo đó, chính quyền địa phương vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp từng chân ruộng, đất vườn, phù hợp với từng thời điểm, mùa vụ, nhân rộng mô hình rau hữu cơ an toàn tại thôn Thanh Đông kết hợp khai thác phục vụ du lịch – dịch vụ theo tour. Đồng thời, lãnh đạo xã sẽ rà soát, tiến hành quy hoạch nuôi trồng thủy sản, đa dạng hóa đối tượng nuôi, tuân thủ quy trình kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh để nâng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó cần vận động nhân dân coi trọng việc phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát triển diện tích rừng dừa nước vùng ngập mặn.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *