9 tháng đầu năm 2016: Giá trị sản xuất toàn thành phố ước đạt trên 7.200 tỷ đồng

Sáng ngày 7/10, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình KTXH-ANQP trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2016.

Báo cáo của UBND thành phố cho biết, 9 tháng qua, kinh tế thành phố phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, nhất là trên lĩnh vực TM-DL-DV. Giá trị sản xuất toàn thành phố ước đạt trên 7.200 tỷ đồng, đạt trên 76% kế hoạch năm, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển trên mọi lĩnh vực. Cùng với đó, nhiều sự kiện văn hóa – thể thao được tổ chức chu đáo, huy động được các nguồn lực xã hội. Đặc biệt, tình hình TTAX, ANQP đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự giảm gần 49% so với cùng kỳ.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết- Ảnh: Quốc Hải

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất Nông – Ngư nghiệp gặp nhiều khó khăn, du lịch phát triển nhưng chưa bền vững, công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn lỏng lẻo, cải cách hành chính chưa chuyển biến tích cực; số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng tính chất, mức độ vi phạm có xu hướng nghiêm trọng hơn.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Văn Dũng đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 13 xã-phường tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện chu đáo chương trình công tác năm 2016, đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải tỏa, bồi thường thiệt hại, tái định cư đồng thời quản lý hiệu quả thu – chi cũng như đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước.

Cùng với việc triển khai tốt công tác PCLB-TKCN và những kế hoạch, giải pháp đã đề ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải chuẩn bị chu đáo kế hoạch phát triển KTXH-ANQP cho năm 2017 sắp tới.

Quốc Hải