1.342 lượt hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An

Chiều 11.10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng còn lại của năm 2023.

9 tháng qua, Ban Đại diện đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; tham mưu cho thành phố chuyển nguồn vốn ngân sách năm 2023 là 7 tỷ đồng sang Ngân hàng ngay từ đầu năm để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/9 gần 246 tỷ đồng, tăng trên 33,6 tỷ đồng so với đầu năm và tăng trên 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; số dư huy động tiền gửi tiết kiệm trên 55,2 tỷ đồng, tăng trên 5,4 tỷ đồng so với đầu năm, đạt trên 108% kế hoạch giao năm 2023. Huy động tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn trên 15,7 tỷ đồng, tăng trên 2.4 tỷ đồng so với đầu năm; huy động tiết kiệm trong dân cư hơn 39,5 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, đợt thi đua gửi tiết kiệm vì người nghèo theo kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân thành phố đạt doanh số lên đến 11 tỷ đồng.

Các chương trình tín dụng cũng được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố triển khai hiệu quả như: Doanh số cho vay đến 30/9 đạt trên 87,5 tỷ đồng với 1.342 lượt hộ vay vốn, tăng gần 3.6 đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn cho vay chủ yếu các chương trình giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, dư nợ uỷ thác qua 4 Hội đoàn thể trên địa bàn thành phố Hội An đạt 242,4 tỷ đồng, chiếm 99,85% tổng dư nợ, với trên 5.000 hộ vay, 115 Tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý. Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững, không có nợ quá hạn./.

QUỐC HẢI